вторник, 21 декември 2010 г.

ДА СЕ СМЕЕТЕ ЧЕСТО...ДА СЕ СМЕЕТЕ ЧЕСТО

Да се смеете често и по много,
да печелите уважението на
интелигентните хора
и обичта на децата...
Да направите от света
едно по-добро място...
Да знаете, че поне един живот
е дишал по-леко,
защото вие сте живели.
Това е да сте успели ./Емерсън/

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...