неделя, 20 февруари 2011 г.

КОГАТО ЛЮБОВТА ТИ СЕ УСМИХВАКОГАТО ЛЮБОВТА ТИ СЕ УСМИХВА

Приложете любовта в живота си, за да се справите с пречките
във физическия и в духовния свят.
При всички случаи в живота се вслушвайте в гласа на сърцето
си и следвайте неговите пътища. В сърцето на човека са
написани Божиите закони.

Никога не съжалявайте, че сте обичали, и никога не съжалявайте,
че сте били обичани.
За да не изгубиш любовта си, не питай човека докога ще те обича.
Любовта е извън времето и пространството. Мисли за този момент,
в който любовта ти се усмихва. Ако мислиш за бъдещето - ще страдаш.
/Петър Дънов/

5 коментара:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...