понеделник, 17 октомври 2011 г.

ЛЮБОВТА Е ОГЪН...


/автор на снимката Zvetanka Shahanska/

ЛЮБОВТА Е ОГЪН...

Когато жизнената сила действа в душата,
тя е любов;
когато действа в сърцето,
тя е чувство;
когато действа в тялото ,
тя е страст.

Затова най-любящият е и най- емоционален,
а най-емоциолният е най-страстен,
в зависимост от това на кой план е най-осъзнат.

Ако е най-буден в душата, той е любящ;
ако е пробуден в сърцето , той е емоционален,
а ако осъзнава най-силно тялото, той е страстен.

Тези три състояния могат да бъдат сравнени с
огъня, пламъка и дима.
Любовта е огън, когато е в душата;
тя е пламък, когато е в сърцето;
и е дим, когато се проявява чрез тялото.
/ Хазрат Инаят Хан „Духовната свобода – учението на софиите”/

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...